Årskort Borlänge centrala fvo

Datum: Måndag 12 okt 2015 - söndag 31 dec 2017

Utskriven bokningsbekräftelse gäller som fiskekort.

Årskort gäller 1 år från utfärdandedatum
Barn och ungdomar under 16 år får fiska gratis enligt allmänna fiskeregler

Utskriven bokningsbekräftelse gäller som fiskekort.

Årskort gäller 1 år från utfärdandedatum
Barn och ungdomar under 16 år får fiska gratis enligt allmänna fiskeregler

ALLMÄNNA FISKEREGLER
1. Allmänna fiskeregler gäller för samtliga sjöar och vattendrag utom Båtstasjön, Tjärnasjön och
Länsan där särskilda bestämmelser gäller. För Båtstasjön se regler nedan. För Tjärnasjön och
Länsan se anslag vid respektive sjö.
2. Kortet gäller endast för handredskapsfiske. Endast 1 spö per kort och person. Ej kräftfiske,
nätfiske eller utestående redskap.
3. Kortet gäller även för angling efter gädda,max 10 angeldon per kort, samt ismete
med max 5 st spön per kort och person.
4. Allt fiske efter öring är förbjudet i strömmande vatten under tiden 1 sept - 31december, med
undantag av Dalälven. Allt fiske efter harr i strömmande vatten är förbjudet under tiden
1 maj – 1 juni.
5. Fiskeförbud 100 meter uppströms och nedströms kraftstationer.
6. Fiskeförbud inom 50 meter från Slotts fiskodling i älven vid Ängesgårdarna.
7. I Dalälven får fångas max 3 laxfiskar/dag och kort.
8. Gös under 50 cm ska återutsättas.
9. Fiskeförbud i Vattenparken vid Framtidsdalen.
10. Vid dragrodd och trolling med motor får max. 2 spön användas. Ett fiskekort per spö skall
medföras.

ÖVRIGT
FISKE I LÄNSAN: Dagkort: 12 tim 70 SEK. Barn tom 12 år gratis på förälders kort.
Kortautomat vid sjön.
KRÄFTFISKE: Tillåtet för fiskerättsägare - Fiskerättsbevis behövs. Se webbsida eller annons i dagstidning.

Show more

Boka nu - välj startdatum och produkt

Totalt pris