Karls Knös

Adress: Björka, 785 60 Djurås Visa karta

Adress: Björka, 785 60 Djurås

Områdets sydliga del består av gles talldominerande skog bitvis som hällmarkstallskog med myrstråk emellan. Inslag av enstaka granar förekommer.

I områdets norra del är det bördigare med granskog med inslag av tall.
I vissa partier finns en hel del äldre granar där flera olika arter av hänglavar förekommer. Några relativt vanliga hänglavarna är garnlav, violettgrå tagellav och skägglav.
I området finns många tallar med hög ålder, något som inte är så vanligt i skogarna idag. Flera av dessa gamla tallar är tjäderbetade. Lavskrika har förekommit i området under slutet av 1990-talet.

Visa mer

Om denna aktivitet

 • Besöksadress
  Björka
 • Postadress
  785 60 Djurås
 • Telefonnummer
  +46 0771-62 62 62
 • Kontaktperson
  Visit Dalarna
 • Webbsida