Fiskekort Ryggens Fiskevårdsområde

Datum: Tisdag 29 sep 2015 - söndag 31 dec 2017 Visa karta

Fiskevårdsområdet omfattar bla. Sjöarna Ryggen, Bosjön, Fäbosjön, Lottbosjön, Vargsjön, Långsjön, Häglingen, St. Sågsjön och Ålängen samt ett antal tjärnar.

Bokningsbekräftelsen gäller som fiskekort inom Ryggens FVO enligt områdets bestämmelser. Fiskekortet ska medföras vid fiskets utövande och på anfordran uppvisas för polisman eller fiskeritillsyningsman.

Kända förekommande fiskarter i Ryggen är siklöja, mört, abborre, gädda, lake, elritsa samt inplanterad öring som ej reproducerar sig.
Fiskbeståndet bedöms som konstant.

Fiske får bedrivas inom hela området med ett handredskap per person, alternativt max 20 angeldon eller gäddsaxar. Priset är 300 kr per år, 200 kr per vecka för familj eller 50 kr per dygn per person. Fiske får inte bedrivas med, nät, mjärde eller andra fasta redskap. Det är inte tillåtet att medföra båt, flytring eller annat hjälpmedel, inte heller att medföra betesfisk från annat vattendrag. Detta p.g.a. risken för kräftpestsmitta. Kräftfiske är förbjudet. Observera att Djuptjärn, Vargsjön, Lottbosjön och bäcken från Holmsjön är att betrakta som smittat av kräftpest!

Utskriven bokningsbekräftelse gäller som fiskekort.

Fiskekort kan även köpas på turistbyråerna i Visit Södra Dalarna, tfn 0771-62 62 62

http://ryggensfvo.se/index.html

Show more

Boka nu - välj startdatum och produkt

Aktivitet Totalt pris
Loading

Om denna aktivitet